Strona główna | Dodaj do ulubionych | Startuj z nami

Ceny usług

Ceny naszych usług są uzależnione od wielu czynników zdefiniowanych na podstawie wywiadu z Klientem, wynikającej z oceny dokumentacji księgowej, realizowanych umów przedstawionych Kancelarii do wglądu przed podpisaniem umowy o współpracy.

Usługi o charakterze ciągłym
Lista czynników decydujących o cenie w obszarze rachunkowości:
- ilość, jakość i charakter dokumentów ( jednorodnych i różnorodnych),
- charakter transakcji: krajowe, zagraniczne, kwoty i ciężar gatunkowy transakcji,
- typowość lub nietypowość transakcji,
- liczba kontrahentów,
- charakter obrotu pieniężnego,
- ilość i charakter operacji na rachunkach bankowych w walucie PLN i w walutach obcych,
- rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności : usługowej, produkcyjnej , towarowej,
- obowiązek wyceny zapasów produktów pracy : wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej,
- rodzaje prowadzonej u Klienta ewidencji analitycznej
- ewidencji magazynowej w powiązaniu z fakturowaniem sprzedaży,
- rodzaj i głębokość prowadzonej ewidencji dla rachunku kosztów,
- prowadzenie lub nie działalności inwestycyjnej,
- ponoszenie lub nie nakładów na budowę i modernizację środków trwałych,
- kwalifikacje i wiedza zawodowa osób współpracujących z Kancelarią w imieniu Klienta ,
- istnienie i zakres kontroli wewnętrznej u Klienta ,
- rozpoznanie ryzyka podatkowego jakie ma w sobie dany rodzaj działalności gospodarczej oraz rodzaj i zakres sprawozdawczości tzw. obowiązkowej, a także inne czynniki, które Kancelaria uwzględnia w kalkulacji ceny za usługi.
Lista czynników w obszarze spraw kadrowo-płacowych:
- ilość, struktura i charakter zatrudnienia (pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy)
- istniejący system wynagradzania ( prosty system lub złożony, w tym istnienie składników stałych, zmiennych, wypłat za nadgodziny, za czas urlopu i choroby(płatnik Świadczeń ZUS lub Pracodawca).

Usługi o charakterze doraźnym
Na zlecenia doraźne obowiązuje cena umowna .

PROMOCJE
Dla Klientów, którzy polecą Kancelarii nowego Klienta i z którym Kancelaria podpisze umowę o świadczenie swoich usług, przewidziane są premie pieniężne przez okres obsługi poleconego i polecającego Klienta. Premia pieniężna od pozyskania nowego Klienta wynosi 9% ceny pobieranej zgodnie z umową od poleconego Klienta. Przykładowo jeśli nowy Klient podpisze z Kancelarią umowę a cena za miesiąc jego obsługi wyniesie 2000 zł netto to polecający Klient otrzyma od Kancelarii premię pieniężną w kwocie 180 zł netto za każdy miesiąc obsługi księgowej . Jeśli Klient Kancelarii pozyska kolejnego Klienta to obowiązuje zasada kumulacji korzyści finansowych.

Uwaga: Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY